Opprette gaveavtale

Støtt ditt prosjekt i ImF

Faste givere gir økt forutsigbarhet og er vesentlige bidragsytere til frimodig satsing i misjonen. Om du vil være med som giver velger du her ditt gavebeløp, om du vil opprette en giveravtale eller gi et engangsbeløp.

Skattefradrag

Som registrert giver får du skattefradrag for gaver inntil 50.000 kr i året. Det forutsetter at vi har ditt fødselsnummer (11 siffer) registert på deg. Dette kan du fylle ut i skjemaet. ImF tar seg av rapporteringen til skattemyndighetene.

Beløpsgrense

Du skal få gi så mye du vil, men vær OBS på hvilken beløpsgrense du har for avtalegiro i din bank. Hvis denne er satt lavere enn det beløp du ønsker å gi, kan du enkelt heve beløpsgrensen i nettbanken din. Merk deg dette også hvis du senere skulle ønske å heve ditt giverbeløp.