Donate

Skattefradrag

Som giver registrert med fødselsnummer får du skattefradrag for gaver inntil 50.000 kr i året. ImF rapporterer til skattemyndighetene.

Beløpsgrense

Vær OBS på hvilken beløpsgrense du har for avtalegiro i din bank. Du kan enkelt heve beløpsgrensen i nettbanken din.

Hva skjer med ny gaveavtale?

- Beløpet du velger trekkes månedlig

- Datoen når du oppretter ny gaveavtale blir framtidig trekkdato

- Første trekk fra bank er 1 måned etter du har opprettet gaveavtalen

- Ønsker du å endre dato eller hyppighet for dine trekk kan du ta kontakt på imf@imf.no eller tlf 56314240.