Donate

Denne siden er ikke lenger i bruk

Det vil ikke lenger være mulig å gi gave via denne siden. ImF regner med å ha ny løsning på plass i begynnelsen av mai 2021 med tanke på å kunne gi gave via nettet. Ny giverside vil bli bekjentgjort på imf.no eller på din egen forsamling sin nettside så snart løsningen er på plass.

Vi beklager ulempen dette medfører med tanke på å få gitt din gave eller opprettet avtalegiro!

I mellomtiden kan du gi gave til ønsket prosjekt ved å betale til konto 8220 02 80632 og merke betalingen med navnet på prosjektet.